Zahajovací koncert festivalu Smetanova Litomyšl

Kde si můžete koupit lístek

Program koncertu:

Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 1 e moll Z mého života