Johannes Brahms: Kvintety op. 34 & 111

„Vždycky mě ohromí, když malý ansámbl dokáže vytvořit velkolepý zvuk, plný ryzí energie… Výrazným příkladem je Brahmsův Klavírní kvintet f moll, op. 34, kde kvarteto s přispěním Giltburgovy okázalé zvučnosti úchvatně zakončí první větu, a vzniká tak dojem, že hraje mnohem početnější uskupení. Dalším předivem, jímž jsou protkány všechny nahrávky Pavel Haas Quartet, je bohatá škála a rozmanitost témbru a také lehkost, s jakou členové souboru přecházejí od jedné barvy k druhé… Svým skvostným podáním obou kvintetů rozhodně nezklamali.”

Presto Music, květen 2022

„… zvuk klavíristy Borise Giltburga, který zde znovu vystupuje s Pavel Haas Quartet, svědčí o zdařilé spolupráci… Giltburg dodává klavírnímu partu nezbytnou váhu i zvučnost, ale setrvává v jednotě s velkolepým zvukem kvarteta – projevuje se jako týmový hráč. Pestrost, svěží frázování a obrovský dynamický rozsah jsou působivé, přičemž v Brahmsově Smyčcovém kvintetu G dur je soubor rozšířen o violistu Pavla Nikla… Skvěle podaná Brahmsova komorní hudba.”

BBC Radio 3 Record Review, květen 2022

„Během více než 20 let svého působení neztratil Pavel Haas Quartet nic ze své evropské kuráže a lidového náboje, což jsou vlastnosti potřebné i při provádění Brahmsovy tvorby. Krajní věty vynikají nezkrotnou vášní a svěžími rytmy, zatímco ty pomalé naplňuje procítěná nostalgie. A v obou případech je výsledek zdařilý.”

The Times, květen 2022

„Na této nové nahrávce se Giltburgovu nástroji značky Fazioli daří lehounce splynout se smyčci, takže výsledek má mnohem méně koncertantní vyznění než mnohá alba jiných umělců a výrazněji působí dojmem společně vytvářeného díla… Po tomto neskutečně osvěžujícím, avšak vyváženém podání Klavírního kvintetu začíná Smyčcový kvintet G dur mendelssohnovským veselím, kdy nad energicky poletujícím violoncellovým tématem znějí houslová a violová tremola… Radostná nálada posledních dvou pasáží je naprosto zřetelná a vytváří strhující závěr jedné z nejvíce povznášejících a nejpozoruhodnějších desek s Brahmsovou komorní hudbou, které v posledních letech vyšly – a s touž radostí ji lze doporučit!”

Europadisc, květen 2022

„Boris Giltburg je zde samozřejmě rovnocenným partnerem a barva a rozmanitost jeho tónu jsou samy o sobě úžasné… Smyčcový kvintet G dur ohromí posluchače od prvních taktů, kdy violoncellista Peter Jarůšek s důrazem na nízké D rozehrává dlouhou melodii a poté se nadšeně vzepne k radostným, zpěvným výšinám. A mě naprosto ohromuje průzračnost, s jakou se Pavel Haas Quartet (jehož řady zde rozšiřuje zakládající člen, violista Pavel Nikl) vypořádalo se spletitou stavbou tohoto díla… Tyto nahrávky jsou nesmírně zdařilé a doporučuji je k poslechu všem ostatním Brahmsovým příznivcům.”

Gramophone, červen 2022

„K Pavel Haas Quartet se zde přidává jeho někdejší violista Pavel Nikl, jehož ořechový témbr působí jako pikantní protějšek hutného čokoládového tónu Luosha Fang. Zvuk tohoto uskupení však vzniká odspodu, a pevný základ nahrávek tvoří cellista Peter Jarůšek – ať už jde o radostné, rozvíjející se téma úvodní věty nebo pregnantní pizzicata, která představují hlavní prvek ‘Adagia’. Hudebníci si svobodně vychutnávají proměnlivé nálady této skladby, k čemuž jim napomáhá zvučné prostředí pražského Studia Domovina.”

The Strad, červen 2022

„Osobitá hra Pavel Haas Quartet a klavíristy Borise Giltburga vyvolává úžas. Ten se však posluchače zmocní jen nakrátko – poté si ho jejich interpretace zcela podmaní. Smyčcový kvintet podávají velmi energicky a s působivými kontrasty mezi znepokojivými, naléhavými pasážemi a závažnějšími myšlenkami.”

Pizzicato, červen 2022

„Pavel Haas Quartet a Boris Giltburg se v interpretaci této skladby nenechali ničím svazovat: jde o energické, plnokrevné provedení, z něhož čiší obrovské nasazení, a bujaré veselí – s výjimkou nádherně poklidné druhé věty – téměř neustává… Smyčcový kvintet rovněž vykazuje působivé prvky skupinového hraní, které je těmto hudebníkům vlastní, a svědčí o skvělém smyslu pro tempo i o lásce k interpretované hudbě.”

BBC Music Magazine, červenec 2022

„Jak se Pavel Haas Quartet rozšířený o klavíristu Borise Giltburga (hrajícího na nástroj značky Fazioli) ujal Brahmsova Klavírního kvintetu f moll? Rozmáchlé, vznosné a zpěvné ‘Allegro’ a ‘Andante“, strhující náboj ‘Scherza’ a ‘Finale’, neskutečně široký dynamický rozsah a téměř orchestrální intenzita v pasážích, jimiž skladba vrcholí. Závěrečná coda vyniká úchvatnou, skoro až fyzickou nezkrotností. (…) Pavel Haas Quartet s druhým violistou Pavlem Niklem hraje tak, jak člověk po vyslechnutí Klavírního kvintetu f moll očekává. Oddaného Brahmsova příznivce uchvátí síla a velkolepost tohoto souboru, jehož zvuk zde – vzhledem k ústřední úloze violoncella – působí ještě odvážněji, temněji a energičtěji. A opět se tu projevuje úžasný cit – téměř nadpřirozený smysl pro dynamiku, díky němuž lze na malém hudebním prostoru přejít od šepotu k burácení.”

MusicWeb International, červenec 2022

„Soubor v bouřlivém Klavírním kvintetu f moll vskutku září. Jde o Brahmsovu nejtemnější a nejsilnější skladbu, která navíc prošla mnoha revizemi, než s ní byl autor spokojen. K vlastnostem tohoto ansámblu patří rozmanitost témbru jednotlivých hráčů… Je to ve všech ohledech vynikající album s Brahmsovou komorní hudbou.”

Allmusic.com, červenec 2022