Bedřich Smetana Smyčcové kvartety č. 1 e moll „Z mého života“ & č. 2 d moll

„PHQ naprosto rozumí plastičnosti Smetanovy vize, kterou vyjadřují neomylně, nebojácně – a v určitých ohledech dokonce přesvědčivěji než Talichovci, což už něco znamená. Hra PHQ je mimořádně intenzivní, přičemž se jim daří pravdivě zachytit ducha Smetanovy symfonické kvartetní hudby.“

Gramophone, květen 2015

„Ve svém domácím repertoáru jsou téměř nepřekonatelní. Nikdy dříve jsem neslyšel provedení Z mého života, které by nás svým bouřlivým úvodním Allegrem vivo appasionato tak přesvědčivě připravilo na tragický závěr skladby… A je skutečně těžké si představit podmanivější a drásavější provedení méně uváděného kvartetu d moll.“

The Sunday Times, květen 2015

„Jde o dokonalá provedení, v nichž nic není ponecháno náhodě, a která jsou obohacena zvučnou akustikou propůjčující závažnějším pasážím jistou okázalost… Tyto nahrávky opět nasazují laťku o něco výš a velkou měrou vyjevují to, čím jsou Smetanovy smyčcové kvartety jedinečné.“

BBC Music Magazine, červenec 2015

„Je zde patrný proud radosti, a to jak z hudebního tvoření, tak z evidentní lásky umělců k hudbě samotné.“

Sinfini Music, listopad 2015